Skip links

forma wyrazu,
polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych
kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć
rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i
wyświetlaniu ich w sposób ciągły.

return