Skip links

prostokątny, podręczny „kartonik”,
towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości,
stając się elementem konwenansu. jest oznaką
uprzejmości i szacunku pełniącą dodatkowo
funkcje reklamowe.

return

prostokątny, podręczny „kartonik”,
towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości,
stając się elementem konwenansu. jest oznaką
uprzejmości i szacunku pełniącą dodatkowo
funkcje reklamowe.

return